Renkli Reçete Sistemindeki bir uygulamanın iptali istendi

sgknin-renkli-recete-sistemindeki-bir-uygulamasinin-iptali-istendi-nbsp

İEO, Renkli Reçete Sistemindeki kesintiye yol açan uygulamanın iptalini istedi.


15 Nisan 2019 00:12

İstanbul Eczacı Odası (İEO), Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç Daire Başkanlığına başvurarak, Renkli Reçete Sistemi kapsamındaki reçetelerde kesintilere yol açan bir uygulamanın iptalini istedik.

İstanbul Eczacı Odası'nın SGK'ya başvurusu şöyle;

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 14/03/2017 tarihli ve (2017/1) sayılı Genelge ile kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar, 28/11/2017 tarihli ve (2017/4) sayılı Genelge ile mor ve turuncu reçeteli ilaçlar “Renkli Reçete Sistemi” (RRS) kapsamına alınmıştır. İlgili uygulama kapsamında düzenlenen renkli reçeteler artık RRS’de elektronik olarak düzenlenmekte ya da zaruri hallerde manuel (kağıt) olarak düzenlenebilmektedir.

Sağlık Bakanlığı RRS ile Sosyal Güvenlik Kurumu Medula Provizyon Sistemi arasında entegrasyon bulunmadığından; RRS üzerinden yeşil, kırmızı, mor ve turuncu reçete kapsamındaki ilaçlar için düzenlenen elektronik reçetelerle beraber. Medula'dan hekim tarafından manuel reçete düzenlenebilmektedir.

Medula veya hekimin kullandığı yazılım sisteminin çalışmaması nedeniyle hekim tarafından hizmetin aksamaması için kağıt ortamda düzenlenmiş olan reçeteler SGK İlaç Protokol'ünün 3.2,15.6 hükmü gereği karşılanabilmektedir.

Ayrıca Sağlık Uygulama Tebliği'nin 4.1.5.4. maddesindeki “Sağlık Bakanlığı tarafından özel mevzuatı düzenlenmiş olan kırmızı, mor, turuncu ve yeşil reçetelerin elektronik reçete olarak düzenlenmesi halinde reçeteler ayrıca Kuruma ibraz edilmeyecektir” ibaresi ile Sağlık Bakanlığınca kabul görmüş reçetelenme koşullarının Kurumunuzca da kabul edilmesi gerekliliği hüküm altına alınmıştır.

Buna karşın elektronik olarak düzenlenerek RRS’ye kaydedilen kırmızı, yeşil, turuncu veya mor reçetelerin, yukarıda bahsedilen durumlarda hekimin inisiyatifi ile Medula'ya manuel reçete olarak kaydedilmesi mümkündür.

Yukarıda ifade edilen mevzuata rağmen eczacılarımızdan gelen bildirimlerden; hekim tarafından manuel düzenlenmiş beyaz reçete ekinde RRS'de düzenlenmiş elektronik reçete olması durumunda Kurumunuzca kesinti yapıldığı anlaşılmakladır.

Hekimin Medula'da elektronik reçete oluşturmamasının yükümlülüğünün eczacıya atfedilemeyeceği SGK İlaç Protokolü madde 3.2.15.6 ile Kurumunuzca da kabul görmüş olmasına rağmen Medula'da elektronik reçele düzenlenmemiş olmasından ötürü yapılan kesintiler dayanaktan yoksundur.

SUT'un 4,1.5 (6) maddesi 'İlaç bölümünün ve bu bölüm ile ilgili SUT eklerinde, bazı ilaçların kullanımı için düzenlenecek reçetelerin ekinde ibrazı istenilen belgelerde aranan bilgiler, e- reçete uygulamasında e-reçete içinde belirtilecek olup ayrıca belge istenmeyecektir" şeklindedir.

Buna istinaden matbu reçete ile matbu evrakların verilmesi gerektiği belirtilmekle birlikte, eğer matbu bir şekilde yazıldıysa renkli reçetenin eklenmesi gerektiği şeklinde yorumlanmaktadır.

Nasıl ki kağıt reçete ile beraber e-rapor kabul ediliyorsa, manuel düzenlenmiş beyaz reçete ile birlikle RRS'den elektronik olarak yazılmış reçeteler de kabul edilmelidir.

İzah edilen nedenlerden ötürü; dayanaktan yoksun bahse konu Kurum uygulamanızın iptali yönünde gereğini saygılarımızla bilgilerinize arz ederiz.


Facebookta paylaş Twitterda paylaş


Bu haberleri de okumak isteyebilirsiniz :

Okuyucu yorumları
Bu habere henüz yorum girilmemiştir.
Yorum yaz