2019 yılı ikinci ve yardımcı eczacı çalıştırma kriterleri..

2019-yili-ikinci-eczaci-ve-yardimci-eczaci-calistirma-kriterleri

2019 yılı ikinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırma kriterlerine ilişkin TEB yazısı.


15 Ağustos 2019 15:03

Türk Eczacıları Birliği (TEB), Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan (TİTCK) gelen yazıyı 2019 yılı ikinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırma kriterlerine ilişkin yazıyı Eczacı Odalarına gönderdi.

TEB'in Eczacı Odalarına gönderdiği yazı

2019 Yılı İkinci Eczacı Ve Yardımcı Eczacı Çalıştırma Kriterleri

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Birliğimize gönderilen 05.08.2019 tarihli ve 122515 evrak nolu yazı ile, 2019 yılında ikinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için kriterler iletilmektedir.

Bilindiği üzere; 12 Nisan 2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'in "İkinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar" başlıklı 16ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekildedir;

"MADDE 16 - (1) (Değişik:RG-28/3/2016-29667) Serbest eczanelerde, yıllık seksen bin reçete sayısının veya yıllık üç milyon Türk Lirası tutarında cironun aşılması halinde ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur. Bu reçete sayısı veya ciroya eklenen yıllık her seksen bin reçete veya yıllık her üç milyon Türk Lirası ciro için ilave bir ikinci eczacı çalıştırılması gerekir. Reçete sayısı veya ciro verileri doğrultusunda çalıştırılması zorunlu ikinci eczacı sayısı en fazla üçtür. Reçete sayısı için bir önceki yıla ait Kurum verileri; ciro için Kuruma bildirilen KDV hariç hasılat esas alınır. Reçete sayısı ve ciro bilgilerinin her ikisinin de ikinci eczacı çalıştırılması için uygun olması halinde, daha fazla sayıda ikinci eczacı çalıştırılmasına imkân sağlayan veri esas alınır. Reçete sayısı ve ciro verilerindeki yıllık değişim oranı doğrultusunda bu değerler Kurum tarafından Türk Eczacıları Birliğinin de görüşü alınarak güncellenir ve ilân edilir. Serbest eczanelere ait ciro bilgileri eczane mesul müdürü eczacı tarafından İlaç Takip Sistemi üzerinden her yıl Nisan ayında beyan edilir. Ciro bilgilerini beyan etmeyen eczacıların İlaç Takip Sistemine erişimi, cironun beyan edildiği tarihe kadar geçici olarak engellenir."

Bu doğrultuda; TİTCK tarafından;

2019 yılında ikinci eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için kriterler;

KDV hariç yıllık hasılat tutarı 4.850.000,00 TL ve reçete sayısı 80.000 olarak,

2019 yılında yardımcı eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için ise kriter;

KDV hariç yıllık hasılat tutarı 2.300.000,00 - 4.849.999,99 TL olarak belirlenmiştir.

Kurumun yazısı ekte yer almakta olup bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY / Genel Sekreter


Facebookta paylaş Twitterda paylaş


Bu haberleri de okumak isteyebilirsiniz :

Okuyucu yorumları
Bu habere henüz yorum girilmemiştir.
Yorum yaz