Levent Evrim
Levent Evrim
Bu iller neden yok?

Geçenlerde yapılan, "İçinde en az 5 yıldır eczane bulunan binalara, sağlık kurum ve kuruluşu açılabileceği” yönündeki yönetmelik değişikliğine, ciddi itirazlar oldu; hatta bir maddesinin iptali için Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), danıştaya dava açtı.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) genel sekreteri Harun Kızılay da, bu yönetmelik değişikliğine tepki gösterenler arasındaydı ama tepkisine farklı bir boyut daha  getirdi.

Sosyal medyada dedi ki: "Özellikle son bir yıl içinde TİTCK’da İstanbul’dan gelen bazı arkadaşlarımız Kurumun üst bürokrasisini etkilemeye çalışmaktadır."

Sonra bir şey daha dedi: "Eczacıların temsilcileri olan eczacı odalarının ve Türk Eczacıları Birliğinin dışında kimi dernek veya kişilerin görüşleri elbette olacaktır ve buna saygı duymak zorundayız. Ama karar verme noktasında herkes kendi sınırında kalmalıdır."

İstanbul'dan bazı eczacılar TİTCK'nın üst yönetiminde görüşleri doğrultusunda lobi yapmışlar mıdır, bunu bilemeyiz. Harun Kızılay yaptılar diyor ve bunu yanlış buluyor. Biz de doğru olduğunu savunacak değiliz.

Ne var ki aklımıza da şu soru takılıyor: Peki doğrusu ne olmalıydı..

Kuşkusuz doğrusu; meslek sorunlarının eczacıların tepe kuruluşu olan TEB bünyesinde, çeşitli yönetim organlarında konuşulup tartışılmasıdır.

Galiba sorun burada..

Çünkü TEB'in yönetim organlarında, yani Merkez Heyetinde, Denetleme Kurulunda, Yüksek Haysiyet Divanında;

İstanbul'dan bir tek üye yok..

Ankara'dan bir tek üye yok..

İzmir'den bir tek üye yok..

Bursa'dan bir tek üye yok..

Oysa bu 4 ildeki eczane sayısı 10.000'den fazla.

Türkiye'deki toplam eczanelerin yüzde 40'ı bu dört ilde toplanmış.

Ama TEB'in hiçbir yönetim organında bu iller temsil edilmiyor.

Bu manzara size de tuhaf gelmiyor mu?

Hani siyasi arenalarda sıkça kullanılan "Demokratik katılım" diye bir laf vardır, kulağınıza çalınmış olabilir..

Şimdi merak edip şu soruyu sorsak haksız mı oluruz?

TEB yönetiminin herhangi bir yerinde, serbest eczanelerin yüzde 40'ını temsil eden bu illerden bir tek eczacı neden yok?

Kısacası bu iller TEB yönetiminde neden yok?

Yazarın önceki yazıları