Levent Evrim
Levent Evrim
Bu ilaçları kim veriyor?

İstanbul Eczacı Odası (İEO), önceki ay bazı internet siteleri ve mağazalarda ürünleri satılan 11 firmaya çağrıda bulunarak; eğer bu satışlar onayları dışında yapılıyorsa, ürünlerinin eczaneler nezdinde güvenilirliğini korumak için girişimde bulunmalarını talep etmişti.

Bu çağrının arkasından ilginç bazı gelişmeler oldu. Bu firmalardan bazıları  İEO'na cevap verdiler. İlginç olan cevap vermeleri değil tabii, ilginç olan yazılanlar..

Deyim yerindeyse herkes içini döktü. Yazılanların içinde epey ortak nokta ve açıkçası gayet net ithamlar da var.

Madem ortada bir sorun var ve Eczacı Odası firmalara bu sorun hakkında çağrı mektupları yazıyor; o zaman konuyu görmezden gelmek olmaz. Üzerinde konuşmalıyız.

Önce Orzaks İlaç'ı dinleyelim;

Firma, eczane ve ecza deposu haricinde hiç bir kurum, kişi ve kuruluşa ürün satışı yapmadığını vurguladıktan sonra çaresizliğini açıkladı. "..firmamız, eczaneye satılan bu ürünlerin eczaneler üzerinden başka kişilere satışını maalesef engelleyememektedir." 

Devamında da baklayı ağzından çıkardı. "Konu ile ilgili sağlıklı bir çözüm bulunması için eczacılarımızın da üzerine düşeni layıkıyla yapmaları, kendilerine satılan ürünleri başka kişi ve kuruluşlara satmamaları gerekmektedir."

Aynı çağrıya cevap veren bir başka firma ise Sifar İlaçlarıydı. Sifar bir adım daha ileri gidiyor ve diyordu ki;

"Ürünlerimizin çeşitli internet sitelerinde ve eczane dışı mağazalarda satılıyor olması firmamızı da en az sizler kadar kaygılandırmaktadır.

Avantajlı satışın amacı bu değil..

Üzülerek görmekteyiz ki, eczacılara destek olmak amacıyla sağladığımız avantajlı satış şartları farklı şekillerde kullanılmaya başlanmıştır..

Bazı eczacılar ürünlerimizi internet siteleri üzerinden çok düşük fiyatlara satarken, bazı eczacılar da ürünlerimizi spot olarak tabir edilen şekilde eczaneler arası dağıtımda kullanmaktadır. Bu sebeple bizim hiç ürün satmadığımız eczanelerde bile ürünlerimizin bulunduğunu gözlemlemekteyiz.

Bu tarz oluşumlara ürün sağladığını fark ettiğimiz eczanelerle hemen  çalışmamızı sonlandırıp , avantajlı ürün satmayı bıraktık. Maalesef kısa süre içinde aynı oluşumlar, başka eczaneler üzerinden ürün temin etme yoluna gittiler."

Sifar mektubunu şu cümle ile bitiriyordu:

"Eczacı Odalarından beklentimiz var.."

"Bu mücadele sırasında Eczacı Odalarından da beklentimiz, özellikle bu tarz işleri yapan eczanelerin ortaya çıkartılmasını sağlamakta bizlere destek olmaları ve bu eczanelere karşı yaptırım uygulamalarıdır."

Sifar İlaçları söylemek istediklerini en açık ve net şekliyle ifade etmiş.

Eczacı Odasına gayet anlaşılır bir biçimde; bu tarz işlerin bazı eczacılar tarafından yürütüldüğünü ve odanın işaret ettiği internet sitesi ve bazı mağazalarda satılan malların kaynağının birtakım eczaneler olduğunu söylüyor.

Nobel ilaç Sanayi de diğerleri gibi, satışlarının sadece ecza depoları aracılığıyla eczanelerde yapıldığını, bunun dışında herhangi bir mecrada gerçekleşen satışlarla bir ilgilerinin olmadığını söylüyor.

İddialar doğru olabilir mi?

Listeyi uzatmanın bir anlamı yok. İlaç firmaları böyle diyor..

Bu iddia doğru mu? Ya da ne kadar doğru? Bu iddiaları araştırmak Eczacı Odalarına düşse gerektir.

İstanbul Eczacı Odasının haklı olarak şikayet ettiği, bazı internet siteleri ile mağazalarda satılan ürünler konusunda kaynak, gerçekten birtakım paragöz eczacılar olabilir mi?

Sepetin içinde kimi çürük elmalar varsa, bunları temizlemek öncelikle meslek örgütlerinin görevi olmalı. Birkaç "teferruat" yüzünden eczaneler töhmet altında kalmamalı.

Yazarın önceki yazıları