Levent Evrim
Levent Evrim
Bir öykümüz var..

3.500 kişiye bir eczane, fazlası yasak kardeşim diyen 6308 sayı yasamız,  31 Mayıs 2012'de yürürlüğe girmişti. 2 yıl sonra yönetmeliği de çıktı, sevindik.

Eczanelerin artık nasıl açılacağı, yolu yöntemi, yönetmeliğin 8. maddesine konuldu ki, herkes bilsin öğrensin. Yönetmeliğin tam metni her yerde var, açıp okumuş olacağınızı düşünüyorum.

Eczane açılmasına yeni bir nizam, intizam getirilmesinin gerekçesi neydi şöyle bir hatırlayalım. Yasanın ruhu eczanelerin belli bölgelerde birikmesinin önüne geçmeyi, yeni açılacak eczanelerin, eczane sayısı az olan bölgelere yönelmesini, bu yolla hizmeti yaygınlaştırmayı amaçlıyordu.

Eczanelerin bundan böyle nasıl açılacağını düzenleyen 8. maddeye biraz yakından bakalım.

Özetle diyor ki; Kalkınma Bakanlığı, ilçeleri sosyal gelişmişlik sırasına göre sıralayacak ve  birer ilçe kat sayısı verecek, eczacıların o ilçede mesleki faaliyetlerini sürdürdükleri yıl sayısı ile ilçe katsayısı çarpılıp hizmet puanı bulunacak, vs. vs. en sonunda her eczacıya bir yerleştirme puanı verilecek.

Sonra ne olacak? Kurum tarafından her yıl eczane açılması uygun olan ilçeler ve açılabilecek eczane sayıları, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı nüfus bilgileri esas alınmak suretiyle belirlenecek ve yılda en az iki kez Kurumun resmî internet sitesinde ilân edilecek. "Kurum" olarak adı geçen kurum kim, anladınız tabii "Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunu"

Daha sonra? Daha sonrası bal, şeker.. Eczane açmak isteyen eczacı, belgelerini tamamlayıp Kurum tarafından ilân edilen yerler için ilân tarihinden itibaren otuz gün içerisinde başvurularını yapacak. Boş kadroya talip olmak gibi.. En fazla 25 tercih yapılabilecek.  Söz gelimi şöyle düşünecek: "Bak boş kadro varmış, Van'ın Saray ilçesine mi gitsem, Bingöl Yayladere'ye mi, Ordu Mesudiye'ye mi, Kütahya Domaniç'e mi?

Kurum eczacının yerleştirme puanı ve tercih sıralamasına bakarak sizi bir yere yerleştirecek.. Başvuru yapan eczacılardan yerleştirme puanı en yüksek olanlar Kurumun yerleştirdiği yerde eczane açma hakkı kazacak!

En sonra ne olacak? Olacağı bu, yerleştirileceğiniz yere koşa koşa gidip yerleşeceksiniz. Eczanenizi açıp keyfinize bakacaksınız?

Siz bu öykünün böyle biteceğine inanıyor musunuz?

Ben inanmak istiyorum. Türkiye Eczacılar Birliği'nin (TEB) Türkiye eczaneleri ilçe dağılım tablosuna bakıyorum sonra. O da ne? Hiç eczanesi olmayan 18 ilçe bir yana, yalnızca bir  eczanesi olan 122 ilçemiz var ve bu ilçelerin 138 yeni eczaneye daha ihtiyacı var.

İki eczanesi olan ilçelerimize bakıyorum. 115 tane ilçemizde 2 tane eczane var ve toplam 166 yeni eczane daha gerekiyor. Neticeten, demek ki 1-2 eczanesi olan ilçelerimize 304 yeni eczane daha gerekiyor.

Bunca yıldır bu ilçelere hiç bir eczacı neden gidip eczane açmamış acaba? İşte onun cevabını bulamıyorum.

Herhalde yasayı beklediler!

Söze başlarken bir öyküm vardı şimdi bir bilmecem var..

Yazarın önceki yazıları