Yıllık cirosu 3 milyon lirayı aşan eczaneler ve çalıştırılması
zorunlu ikinci eczacı sayısı: