TEİS uyardı; Eski raporlar geçerli..

teis-uyardi-eski-raporlar-gecerli

TEİS'in hasta altı bez raporlarının süresine ilişkin yaptığı duyuru.


29 Kasım 2018 16:11

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) 25.10.2018 tarihinden önce çıkan ve mevzuata uygun olan hasta altı bez raporlarının süresi sonuna kadar geçerli olduğunu hatırlattı.

TEİS'in açıklaması şöyle:

HASTA ALTI BEZİ RAPORLARI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Sendikamızca alınan bilgiye göre 25.10.2018 tarihinden önce çıkan ve mevzuata uygun olan hasta altı bez raporları süresi sonuna kadar geçerlidir.

25.10.2018 ve sonrası çıkan raporların Sağlık Bakanlığınca belirlenen yeni  ICD-10 kodlarına uygun olması gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

İdrar veya Gaita İnkontinansına Neden Olan Primer Tanı Listesi

ICD-10 Kodu Tanı
C72 Spinal Kord Tümörleri
E80 Porfiria (Diğer,)
F01 Vasküler bunama
F01.3 Karma kortikal ve subkortikal vasküler bunama
F02.1(A81.0) Bunama, Creutzfeldt-Jakob hastalığında
F02.3(G20) Bunama, Parkinson hastalığında
G30.0 Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığında bunama
G91 Hidrosefali
B02 Herpes Zoster
C41.4 Pelvik kemikler, sakrum ve koksiksin habis neoplazması
C61 Prostat malign neoplazmı
C67 Mesanenin habis neoplazması
C68 Diğer ve tanımlanmamış üriner organların habisneoplazması
C71 Beyin Tümörleri
C71.9 Beynin habis neoplazması, tanımlanmamış
C72 Spinal Kord Tümörleri
D43 Serebral Tümörler
D46 Myelodisplazi (Myelodisplastik Sendromlar)
D46 Miyolodisplazi
D51 B12 Vitamin Eksikliği
E13 Diyabetes Mellitus
F00.1 Geç Başlayan Alzheimer Hastalığı Vasküler Bunama ve alt kırılımları (F01.0, F01.2, F01,3, F01.8,F01.9)
F01 Vasküler bunama
F01.0 Akut başlangıçlı vasküler bunama
F01.1 Multipl enfarktlı bunama
F01.2 Subkortikal vasküler bunama
F01.3 Karma kortikal ve subkortikal vasküler bunama
F01.8 Vasküler bunamalar, diğer
F01.9 Vasküler bunama, tanımlanmamış
F02 Bunama, başka bir yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda
F02.0(G31.0) Bunama, Pick hastalığında
F02.1(A81.0) Bunama, Creutzfeldt-Jakob hastalığında
F02.2(G10) Bunama, Huntington hastalığında
F02.3(G20) Bunama, Parkinson hastalığında
F02.4(B22.0) Bunama, İnsan immünyetmezlik virüs (HIV) hastalığında
F02.8 Bunama, diğer tanımlanmış, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda
F03 Bunama, tanımlanmamış
F71… Orta mental retardasyon
F72… Ciddi mental retardasyon
F78-F79 Zeka Geriliği
F79 Tanımlanmamış mental retardasyon
G11.1 Erken başlangıçlı serebellar ataksi (nörodejeneratif hastalık)
G12.2 Motor nöron hastalığı (nörodejeneratif hastalık)
G12.9 Spinal musküler atrofi, tanımlanmamış (nörodejeneratif hastalık)
G20 Parkinson (İdiopatik, Non-idiopatik, Sekonder)
G20 Parkinson
G30 Demans (Alzheimer,Vasküler,Diğer)
G30 Bunama, Alzheimer hastalığında
G30 Demans
G30 Alzheimer Hastalığı ve Alt Kırılımları (G30.0, G30.1, G30.8, G30.9)
G30.0 Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığında bunama
G30.1 Geç başlayan Alzheimer hastalığında bunama
G30.8 Alzheimer hastalığında bunama, atipik veya karma tip
G30.9 Alzheimer hastalığında bunama, tanımlanmamış
G35 Multipl Skleroz
G37.3 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalığında akut
  transvers miyelittransvers miyelit
G46 Serebrovasküler Hastalıklar
G46(I60-I67) Serebrovasküler hastalıklarda beynin vasküler sendromları
G61 Guillain Barre
G61.0 Gullian – borse sendromu
G80 Serebral Palsi
G80.9 Serebral palsi, tanımlanmamış
G83.4 Cauda-equina sendromu
G90.3 Multi Sistem otrofi
G91.2 Normal Basınçlı Hidrosefali
G93.4 Ensefalopati, tanımlanmamış
G95.8 Spinal Kord Hasarı
I63.9 Serebral enfarktüs, tanımlanmamış
I67 Serebrovasküler Hastalık
I67 Serebrovasküler Hastalıklar
K50 Crohn hastalığı
K51 Ülseratif Kolit
K51.0 Ülseratif Kolit ve Alt Kırılımları
K52.0 Gastroenterit ve Kolit ve Alt Kırılımları
K60.0 Anal Fissür Akut ve Alt Kırılımları (K60.1, K60.2, K60.3)
K61.0 Anal Apse
K62 Anüs ve rektumun diğer hastalıkları
K62.2 Anal Prolapsus
K62.3 Rektal Prolapsus
M47 Servikal Spondilozis (Spondilozis)
M48.0 Spinal Steroz
M51 Disk hastalıkları
N31 Mesanenin Nöromuskuler Fonksiyon Bozukluğu
N31.0 İnhibe olmayan nöropatik mesane, başka yerde sınıflandırılmamış
N31.0 Baskılanamamış Nöropatik Mesane
N31.1 Refleks nöropatik mesane, başka yerde sınıflandırılmamış
N31.1 Reflex Nöropatik Mesane
N31.2 Flask nöropatik mesane, başka yerde sınıflandırılmamış
N31.2 Flask Nöropatik Mesane
N31.8 Mesanenin diğer nöromusküler disfonksiyonu
N31.8 Mesanenin Diğer Nöromuskuler Disfonksyonları
N31.9 Mesanenin nöromusküler disfonksiyonu, tanımlanmamış
N31.9 Mesanenin Nöromuskuler Disfonksyonu
N32.0 Mesane boynu obstrüksiyonu
N32.1 Vezikointestinal fistül
N32.2 Vezikal fistül, başka yerde sınıflandırılmamış
N33.8 Mesane Bozuklukları
N35 Üretral striktür
N39.4 Üriner İnkontinans
N39.4 Üriner İnkontinans Tanımlanmış
N40 Benign prostat hiperplazisi
N82.0 Vezikovajinal fistül
N82.3 Vajinanın kalın barsağa fistülü
O66.3 Fetüsün diğer anormallikleri nedeniyle etkilenen doğum eylemi ve doğum
Q05 Spina bifida
Q05 meningomiyelosel  (meningosel)
Q05.9 Spina bifida, tanımlanmamış
Q06… Spinal kordun diğer konjenital malformasyonları
Q42 Kalınbağırsağın konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu
Q42.0 Rektumun fistül ile birlikte konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu
Q42.1 Rektumun fistül olmadan konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu
Q42.2 Anüsün fistül ile birlikte konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu
Q42.3 Anüsün fistül olmadan konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu
Q43.1 Hirschsprung hastalığı
Q43.10 Hirschsprung hastalığı, tanımlanmamış
Q43.2 Kolonun diğer konjenital fonksiyonel bozuklukları
Q43.6 Rektum ve anüsün konjenital fistülü
Q43.7 Persistan kloaka
Q52.2 Konjenital rektovajinal fistül
Q62.3 Renal pelvis ve üreterin diğer obstrüktif defektleri
Q62.31 Ektopik üreterosel
Q64.1 Mesane ekstrofisi
Q64.11 Kloakal ekstrofi
Q64.19 Mesane ekstrofisi
Q64.2 Konjenital üretral kapaklar
Q64.3 Üretra ve mesane boynunun diğer atrezi ve stenozu
Q76.42 Sakral vertebra(lar)ın konjenital anomalileri
Q89.81 Kaudal displazi zinciri
R15 Fekal  İnkontinans
R32 Üriner İnkontinans Tanımlanmamış
R32 Üriner İnkontinans
S06.9 İntrakraniyal yaralanma, tanımlanmamış
S14 Boyun seviyesinde sinir ve spinal kord yaralanması
S24 Toraks seviyesinde sinir ve spinal kord yaralanması
S34 Abdomen, bel ve pelvis seviyesinde sinirler ve lomber spinal kord yaralanması
S37.28 Mesanenin diğer yaralanması
T09 Omurga ve gövdenin diğer yaralanmaları, seviye tanımlanmamış
T09 Spinal Kord Yaralanması (Düzey Tanımlanmamış)
T09.3 Spinal kord yaralanması, seviye tanımlanmamış
T91 Spinal Kord Yaralanması
Z51.0 Redyoterapi Dönemi
Z81.0 Mental Retardasyon ve Serebral Palsi
Z82.0

Epilepsi

Kaynak için tıklayınız


Facebookta paylaş Twitterda paylaş


Bu haberleri de okumak isteyebilirsiniz :

Okuyucu yorumları
Bu habere henüz yorum girilmemiştir.
Yorum yaz