"SGK'nın hastalara gönderdiği reçete ve ilaç SMS'leri.."

tebden-sgknin-hastalara-gonderdigi-recete-ve-ilac-smsleri

TEB, hastalara gönderilen SMS'lere ilişkin SGK'dan gelen açıklamayı duyurdu.


31 Ekim 2018 17:02

Türk Eczacıları Birliği (TEB), SMS Bilgilendirme sistemi ile hastalara gönderilen, hekimin yazdığı e-reçeteye ait detaylar, ilaç isimleri ve adetleri, eczaneye ödenecek tutar bilgileri ile ilgili olarak uyuşmazlık olabildiği ve bu tür durumların, hastalarda, eczacıya karşı bir güvensizlik oluşturduğuna yönelik bildirimler nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazdığı yazıya gelen cevabı açıkladı.

TEB'in duyurusu şöyle:

Konu : Hastalara SGK tarafından Gönderilen Kısa Mesajlar Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan SMS Bilgilendirme sistemi ile hastalara gönderilen, hekimin yazdığı e-reçeteye ait detaylar, ilaç isimleri ve adetleri, eczaneye ödenecek tutar bilgileri ile ilgili olarak uyuşmazlık olabildiği ve bu tür durumların, hastalarda, eczacıya karşı bir güvensizlik oluşturduğuna yönelik bildirimler olması sebebiyle, 04.07.2018 tarihinde Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na yazılı olarak başvurularak, hastalara gönderilen SMS'ler ve içerikleri konusunda bilgi talep edilmiştir.

Başvurumuza cevaben, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen ve ekte de bir örneği yer alan "Hastalara Gönderilen SMS'ler Hakkında" konulu yazı ile,

Hasta adına hekim tarafından elektronik reçete düzenlenmesi halinde; e-reçete numarası, ilaç adı ve adet bilgilerinin,

Bahse konu e-reçete eczane tarafından kayda alınıp karekod sonlandırma işlemi yapıldıktan sonra, karşılanan ilaçların kutu adeti ve varsa ödenecek katılım payı tutarlarının,

Kişi katılım payları ve ilaç fiyat farkını eczaneye elden ödediyse, karşılanan reçetede yer alan ilaç adetleri toplamı ile ilaç katılım payı, muayene katılım payı, reçete katılım payı ve ilaç fiyat farkı toplamı bilgilerinin, eğer katılım payları ilgilinin aylığından kesilecekse de karşılanan reçetede yer alan ilaç adetleri toplamı, ilaç katılım payı, muayene katılım payı ve reçete katılım payı toplamı ile ilaç fiyat farkı toplamının SMS içeriğinde gönderildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi, ve üyelerinizin konu hakkında bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY / Genel Sekreter

TEB'in duyurusu için tıklayınız

Kaynak için tıklayınız


Facebookta paylaş Twitterda paylaş


Bu haberleri de okumak isteyebilirsiniz :

Okuyucu yorumları
Bu habere henüz yorum girilmemiştir.
Yorum yaz