Sözleşme yetkisini belirleyen sübjektif kriterler iptal edildi

sgknin-sozlesme-yapma-yetkisini-belirleyen-subjektif-kriterler-iptal-edildi

Eczacı Sendikası TEİS, SGK'ya karşı Danıştay'da açtığı davayı kazandı..


08 Şubat 2019 17:34

Tüm Eczacı İşvenler Sendikası (TEİS), Sosyal Güvenlik Kurumu'na karşı Danıştay'da açtığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/Protokollerinin Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptaline ilişkin dava sonucu, teminat mektubu alma, hizmet sunum ihtiyacına göre sözleşme imzalama, hasta memnuniyeti gibi subjektif kriterler göz önünde bulundurarak Kuruma sözleşme yapma yetkisi veren düzenlemelerin iptal edildiğini açıkladı.

TEİS'in açıklaması şöyle;

DANIŞTAY’DA KAZANDIĞIMIZ DAVA HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 26.03.2016 tarih ve 29665 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/Protokollerinin Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmelik‘in 5. maddesinin 7. fıkrasının 2. cümlesinin, 13. ve 17. fıkralarının; 6. maddesinin 7., 8. ve 9. fıkralarının ve 7. maddesinin 2. fıkrasının    f bendinin iptali için Danıştay 15. Dairesinde Sendikamız tarafından 2016/3732 esas nolu dava açılmıştı. (https://www.teis.org.tr/2016/04/15/sendikamizca-danistayda-acilan-davalar-hakkinda-bilgilendirme/ )

Teminat mektubu alma, hizmet sunum ihtiyacına göre sözleşme imzalama, hasta memnuniyeti gibi subjektif kriterler göz önünde bulundurarak Kuruma sözleşme yapma yetkisi veren düzenlemeler açtığımız dava sonucu iptal edilmiştir.

27.11.2018 tarihinde verilen ilgili mahkemenin kararı ile Yönetmeliğin 5. maddesinin 7. fıkrasının ikinci cümlesinin İPTALİNE, 6. maddesinin 7., 8. ve 9. fıkralarının İPTALİNE karar verilmiştir.

Danıştay kararı ile iptal edilen düzenlemeler (sarı zeminle belirtilmiş olup) şunlardır:

MADDE 5 – (7) Sözleşmelerde/protokollerde, ceza koşulu ve/veya fesih gerektiren fiiller, fesih uygulama kriterleri ve sözleşme/protokol yapılmayacak sürelere yer verilebilir. Bu süreler sonunda sağlık hizmeti sunucusunun başvurusu halinde gerekli şartları taşıyanlarla sözleşme/protokol yapılabilir.

Sözleşmelerin/protokollerin hazırlanması

MADDE 6  – (7) Sözleşme ve/veya SHS’nin türüne göre Kurum tarafından ilgili SHS’den teminat mektubu istenebilir. Teminat tutarının belirlenmesi ile teminat alınmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

(8) İlk defa sözleşme/protokol yapılacak SHS’ler, mahalli sağlık hizmeti sunumu ihtiyacı, kamu yararı, aktüeryal denge, sözleşme talep eden SHS’lerin ve o bölgedeki diğer SHS’lerin niteliği değerlendirilerek Kurum tarafından belirlenir.

(9) Yeni dönem için sözleşmesi/protokolü yenilenecek SHS’ler, Kurumca daha önce yapılan tespitler, hasta memnuniyeti, kamu yararı, aktüeryal denge ve verimlilik gibi ölçütler değerlendirilerek Kurum tarafından belirlenir.

Bilgilerinize sunarız.

TEİS Yönetim Kurulu

Kaynak için tıklayınız


Facebookta paylaş Twitterda paylaş


Bu haberleri de okumak isteyebilirsiniz :

Okuyucu yorumları
Bu habere henüz yorum girilmemiştir.
Yorum yaz