Şehir hastaneleri eczacıları nasıl etkiliyor?

sehir-hastaneleri-eczacilari-nasil-etkiliyor

AEO şehir hastanelerinin yol açacağı muhtemel sorunlar için Bakan'a başvurdu.


30 Aralık 2018 14:05

Şehir hastanelerinin bazıları hizmete açıldı. Bazılarının ise inşaatları devam ediyor. Ancak hem eczane sahibi eczacılar hem de kamu eczacıları için bilinmezliğini koruyan çok sayıda konu ve henüz cevabı bilinmeyen çok sayıda soru var ortada.

Ankara Eczacı Odası bu soruları Ankara özelinde toplayarak, ortaya çıkan belirsizlikleri görüşmek amacıyla bir toplantı düzenlenmesi için Sağlık Bakanı Dr. Fahtettin Koca'ya başvurdu.

Yazıda 10 maddede sıralanan sorular Ankara özeli için hazırlanmış olsa da, şehir hastanesi olan tüm illerdeki eczacıları ilgilendiriyor.   

Ankara Eczacı Odası'nın duyurusu şöyle:

Şehir Hastaneleri Mesleğimizi Nasıl Etkileyecek?

2019 yılında Bilkent Şehir Hastanesi'nin faaliyete başlaması ile eczacılarımız için de bazı değişiklikler meydana gelecek.

Ankara Eczacı Odası olarak, şehir hastanelerinin faaliyete geçmesiyle birlikte eczacılarımız ile ilgili ortaya çıkması muhtemel sorunların önlenebilmesi için Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya sorularımızı yönelttik ve toplantı talebinde bulunduk.

Ankara Eczacı Odası'nın cevabını aradığı sorular şöyle;

1) Şehir hastaneleri projeleri tamamlanmasından sonra Ankara’da bulunan hangi hastaneler bu komplekslere taşınacaktır? Hizmete giriş, tarihinden makul bir süre önce, sektör paydaşları ile paylaşımının yapılması planlanmakta mıdır?

2) Proje tamamlanmasından sonra kapatılan hastaneler nedeni ile hizmet kapasitesi açısından bir daralma söz konusu olacak mıdır? Kapatılan hastanelerde herhangi bir sağlık hizmeti verilmeye devam edilecek midir?

3) Şehir hastaneleri projelerinde serbest eczaneler için tahsis edilen alanlar var mıdır?

4) Kapatılan hastanelerde hak sahibi hastaların ve serbest eczane sahibi meslektaşlarımızın yaşayacağı, geçmişe ait kapatılan hastanelerde düzenlenmiş, olan reçete ve rapor düzeltme işlemlerindeki sorunlar ile ilgili olarak kimlerin yetkili olacağı konusunda bir düzenleme var mıdır?

5) Şehir hastanelerinde çalışacak olan eczacılarımızın hizmet sunumunda ihtiyaç, duyacakları destek personeli teknisyen ve bilgi işlem elemanları ile ilgili özel bir düzenleme yapılacak mıdır?

6) Şehir hastaneleri eczanelerinde eczacı norm kadrolar düzenlenmesi ve doğru istihdamın sağlanması açısından bir çalışma yürütülmekte midir? Bu hastanelerde yatak başına düşen eczacı sayısı ne kadar olacaktır? Klinik eczacı istihdamı sağlanacak mıdır?

7) Şu anda kamu hastanelerinde çalışan eczacı meslektaşlarımızın, açılacak olan şehir hastanelerine transferi hangi oranda söz konusu olacaktır?

8) Hali hazırda var olan hastane eczaneleri ile ilgili mevzuatlarda değişiklik düşünülüyor mu? Eczanelerin hastanedeki konumları ile ilgili bir düzenleme bulunmakta mıdır?

9) Şehir hastanelerinde çalışacak olan eczacılarımızın özlük haklarında, ücretlerinde ve döner sermaye gibi ek ödemelerinde bir değişiklik yapılması planlanmakta mıdır?

10) Şehir hastanelerinin konumları itibari ile merkez sayılabilecek bölgelerden uzak olduğu değerlendirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında gerek hasta gerek sağlık personeli ve eczacılarımızın ulaşım konusunda nasıl bir düzenleme yapılacaktır?

Kaynak için tıklayınız


Facebookta paylaş Twitterda paylaş


Bu haberleri de okumak isteyebilirsiniz :

Okuyucu yorumları
Bu habere henüz yorum girilmemiştir.
Yorum yaz