Salgın Hastanelerinde "COVID-19 Salgın Eczaneleri" kurulacak..

salgin-hastanelerinde-covid-19-salgin-eczaneleri-kurulacak

Salgın Eczaneleri, COVİD Polikliniklerine yakın bir alana kurulacak..


30 Nisan 2020 10:45

COVID -19 teşhisi ile tedavi altına alınmış ve ayaktan tedavi gören hastaların ilaçlarının verilmesi için Salgın Hastanesi olarak belirlenen sağlık tesislerinde polikliniklere yakın bir alanda Salgın Eczaneleri kurulacak.

T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tedarik Planlama Başkanlığı COVID -19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) ilaç yönetimine ilişkin genel bir bilgilendirme dosyası yayınladı.

Bu dosyada daha önce yayınlanmış rehber ve kılavuzlardan alıntılar yapılarak Bilim Kurulu'nun uygun gördüğü ilaç tedariki ve hastaya sunum yöntemlerine de yer verildi.

Sağlık Bakanlığı'nın 02.04.2020 tarihinde yayınladığı “COVID-19 Polikliniğinde Hasta Yönetimi” rehberinde, ampirik tedavide kullanılacak ilaçlar için;

“Başlanılan tedavi, hastane eczanesi tarafından verilir.” deniyor ve bu ilaçların COVID Polikliniklerine yakın bir alana kurulacak olan “COVİD-19 PANDEMİ ECZANESİ” tarafından karşılanacağı ifade ediliyordu.

Rehbere göre bu hastalara hekim tarafından düzenlenecek reçete sonrasında COVİD-19 tedavi protokolünde yer alan ilaçlar bu eczanelerden verilecek.

“COVID-19 Polikliniğinde Hasta Yönetimi” rehberi “'nin ilgili maddeleri şöyle;

3. COVİD-19 PANDEMİ ECZANESİ

Bakanlığımız tarafından 02.04.2020 tarihinde yayımlanan “COVID-19 Polikliniğinde Hasta Yönetimi” rehberinde “1. Komplike olmamış hasta yönetimi” başlığı altında ampirik tedavide kullanılacak ilaçlar için yer alan “Başlanılan tedavi, hastane eczanesi tarafından verilir.” ifadesi yer almaktadır.

Pandemi hastanesi olarak belirlenen sağlık tesislerinde yüksek riskli sağlık çalışanları ve ayaktan hasta tedavilerinde kullanılacak ilaçların teslim sürecinde aksaklık yaşanmaması, hastaların sağlık tesisi içerisinde hareketinin en aza indirilmesi, temasta bulunacağı personel sayısının kısıtlanması ve en hızlı şekilde kontrollü olarak ilaçlarının teslim edilebilmesi amacıyla COVID Polikliniklerine yakın bir alana “COVİD-19 PANDEMİ ECZANESİ” kurulacaktır.

3.1. COVİD-19 Pandemi Eczanesi Kurulması İçin Belirlenen Asgari Koşullar

Bu eczaneler asgari olarak aşağıdaki şartları sağlamalıdır:

a. En az 10 m2’lik bir alana sahip olmalıdır.

b. En az bir korunaklı penceresi olmalı ve gerektiğinde havalandırılabilmelidir.

c. Kilitlenebilir korunaklı kapıya sahip olmalı, olası kayıp, çalınma durumları için önlem alınmalıdır.

d. Alan iklimlendirilmiş olmalı, bulaş riskinin engellenmesi için daimi olarak havalandırılmalıdır.

e. Bu alanda reçete karşılanmasına uygun olarak mefruşat (çalışma masası, sandalye, koltuk vb.), bilgisayar takımı, internet erişimi, yazıcı ve barkod yazıcı ile ilaçların yerleştirileceği kilitlenebilir metal dolap (duvara monte edilmelidir), tıbbi atık kutusu gibi gerekli araçların yer alması Hastane İdareleri tarafından sağlanmalıdır.

f. Bu alanda bulaş, kayıp, çalıntı riski nedeniyle hasta ile eczacı arasında fiziksel bir bariyer oluşturmalıdır. Bu sebeple ilaçlar göğüs hizasında yer alan bir pencere aracılığı ile hastalara verilmelidir.

g. İlaç teslim alanı ve kapı girişi 7/24 kamera sistemi ile takip edilmelidir. Kamera sistemi geçmişe yönelik 2 aylık kayıt muhafaza edebilmelidir.

3.2. COVİD-19 Pandemi Eczanesinde Görev Alacak Personel, Görev Tanımı ve İş Akışı

a. Bu eczanelerden yalnızca COVİD-19 tedavi rehberleri ve algoritmalarında yer alan ilaçlar verilecektir.

b. COVID-19 Pandemi Eczanesinde en az bir eczacı ve en az bir yardımcı sağlık personeli görev almalıdır.

c. Hasta ve hasta yakınları eczane iç alanına girmeyecek şekilde göğüs hizasında bulunan korunaklı alandan ilaçlar teslim edilecektir. Hasta yoğunluğu olması halinde izolasyon kurallarına uygun olarak hastaların bekleyeceği bir alan hastane idaresi tarafından oluşturulmalıdır.

d. Hasta başvurusu anında hekim tarafından düzenlenen ayaktan hasta reçeteleri uygunluk açısından eczacı tarafından kontrol edilmeli ve gerektiğinde hekim ile sözel veya sistem aracılığıyla yazılı olarak irtibata geçilmelidir. Eczacıların reçeteleri değerlendirebilmesi için sistem alt yapısı Hastane İdareleri tarafından sağlanmalı, hasta mağduriyeti yaşanmaması için olası aksaklıklar ivedilikle çözümlenmelidir. Mümkün olan en kısa sürede gerekli işlemler tamamlanarak hastaya ilaç teslim edilmelidir.

e. Kontrol sonrasında ilaçlar hasta dozuna uygun olarak hazırlanmalı, ilaç paketinin üzerinde mutlaka hasta adı, ilaç adı, günlük uygulama dozu, tedavi süresi, uygulama yolu, ilaç kullanımına ilişkin bilgi, muhafaza koşullarına ilişkin bilgi yer almalıdır. Hasta ilaç kullanımı açısından bilgilendirilmelidir.

f. Çocuk hastalar ve evde tedaviye uygun ancak hekim tarafından sıvı dozaj formun kullanımının öngörüldüğü hastalar için COVİD-19 Pandemi Eczanesinde eğer majistral ilaç hazırlama (çeker ocak, ilaç hazırlama tezgahı, ilaç hazırlama aparatları vb.) için uygun koşullar sağlanırsa eczacı tarafından, uygun koşullar sağlanamıyor ise hastane eczanesi tarafından ilaçlar katı dozaj formundan sıvı dozaj formuna Bakanlığımız tarafından yayımlanan rehberler doğrultusunda uygun şekilde çevrilerek hazırlanacak, hastaya bilgilendirme yapılarak teslim edilecektir.

g. Eczane içerisinde bulunan ilaçların her gün sayımı ve miat kontrolü gerçekleştirilecektir. Eczane başlangıç stoku, sayım yapıldığı andaki fiili stok ve çıkış yapılan ilaç miktarı arasında eşitsizlik olmamalıdır.

h. Eczacı tarafından minimum, maksimum ve kritik stok seviyesi belirlenmeli, ilaç deposundan stok kopması olmaksızın ilaç talebinde bulunulmalıdır.

i. Eczanede görevli eczacı ve personel olası/kesin tanılı hastalarla doğrudan temasta bulunacağı için Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19 Hastalığına Yönelik Sağlık Kuruluşu, Personel Ve Faaliyet Türüne Göre Kullanılması Önerilen Koruyucu Ekipmanlar” dokümanı doğrultusunda gerekli kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanarak hizmet vermelidir. Uygun KKE kullanımına ek olarak sık el hijyeni (el antiseptiği kullanımı ve ellerin yıkanması) her zaman sağlanmalıdır.

Kaynak için tıklayınız


Facebookta paylaş Twitterda paylaş


Bu haberleri de okumak isteyebilirsiniz :

Okuyucu yorumları
Bu habere henüz yorum girilmemiştir.
Yorum yaz