Rutin eczane denetimleri yıl sonuna kadar ertelendi..

rutin-eczane-denetimleri-yil-sonuna-kadar-ertelendi

TİTCK, "Çok acele" kaydı ile 81 ilin Sağlık Müdürlüklerine bildirdi


25 Temmuz 2020 15:02

Rutin eczane denetimleri bir kez daha yıl sonuna kadar ertelendi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK), "Çok acele" kaydıyla 81 ilin Sağlık Müdürlüklerine gönderdiği bir yazı ile eczanelere yönelik olağan (rutin) denetimlerin 2020 yılı sonuna kadar durdurulmasının uygun bulunduğu bildirildi.

TİTCK Başkanı Dr. Harun Kızılay imzasını taşıyan yazıda,

"Bu süre zarfında; ihbar, şikayet, Bakanlık talimatı ve benzeri durumlara bağlı olarak yapılması gereken olağan dışı denetimler ile ilgili iş ve işlemler sürdürülecek olup iş bu genel yazımızın tebliği tarihinden önce gerçekleştirilmiş ve mevzuat gereği eksikliklerin giderilmesi için süre verilmiş olan denetimlere ait süre sonu denetimlerinin ise gerekli önlemler alınması kaydıyla tamamlanması sağlanacaktır." denildi..

4 ayda 3 karar..

Rutin eczane denetimlerinin ilk 6 aylık dönemi, T.C. Sağlık Bakanlığı , Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 19.03.2020 tarihli yazısı ile Mart ayında ertelenmişti.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü daha sonra 7 Haziran tarihli yazısı ile 2020 yılının ikinci 6 (altı) aylık döneminde (01 TEMMUZ-31 ARALIK 2020) yapılması planlanan ve denetim takvimine bağlanan olağan (rutin) denetimlerin 01 TEMMUZ 2020 tarihinden itibaren planlandığı şekilde yürütüleceğini duyurdu

Son olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz  Kurumu (TİTCK), dün (24.07.2020) 81 ile Kurum Başkanı Dr. Harun Kızılay'ın imzasıyla bir yazı göndererek denetimlerin yıl sonuna kadar durdurulduğunu duyurdu.

TİTCK'nın İl Sağlık Müdürlüklerine gönderdiği yazı şöyle;

Konu : Eczane Denetimleri hk. Sayı : 27339882-000-

İlgi:

a) 26/03/2020 tarihli ve E.75972 sayılı yazımız,

b) 09/07/2020 tarihli ve E.160583 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda, mezkur Kanun kapsamında ruhsatlandırılan eczanelere ilişkin mevzuatın ve hizmetin gerektirdiği niteliklerin aranması ve iliniz sınırları içindeki eczanelere yönelik olağan veya gerektiğinde olağan dışı denetimlerin yıllık olarak belirlenen denetim planlarına uygun olarak eksiksiz yürütülmesi ve sonuçlandırılması, mevzuata aykırı fiil ve uygulamaların tespiti yine mevzuatta belirlenmiş olan müeyyide hükümleri uyarınca gerekli idari yaptırımların uygulanması gerekmektedir.

12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 47’inci maddesinin birinci fıkrasında ise “Eczaneler, yılda en az iki defa zorunlu olmak üzere gerekli görülen hâllerde denetlenir. Denetime yetkili olanlar, eczanelerde yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığını Kurumca düzenlenen denetim formuna göre tespit ederler.” hükmü bulunmaktadır.

Bu doğrultuda ilgi (b) yazımız ile; ilinizde faaliyet gösteren ve mezkur Kanun doğrultusunda ruhsatlandırılan eczanelere yönelik olarak; daha evvel ilgi (a) yazımızla COVİD-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında ertelenmesi bildirilen olağan (rutin) denetimler de dahil olmak üzere zikredilen Yönetmelik maddesine uygun şekilde olağan (rutin) denetimlerin planlanarak Temmuz ayından itibaren gerçekleştirilmesi bildirilmişti.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen COVİD-19 salgınının tam olarak sonlanmaması, pandeminin kontrol edildiği bu dönemde sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın artmasına paralel olarak hastaların sağlık hizmeti almak için eczanelere daha çok yönelmesi, eczanelerde ve il sağlık müdürlüklerimizde iş yoğunluğunun artması nedeniyle eczanelere yönelik olağan (rutin) denetimlerin 2020 yılı sonuna kadar durdurulması uygun bulunmuştur.

Bu süre zarfında; ihbar, şikayet, Bakanlık talimatı ve benzeri durumlara bağlı olarak yapılması gereken olağan dışı denetimler ile ilgili iş ve işlemler sürdürülecek olup iş bu genel yazımızın tebliği tarihinden önce gerçekleştirilmiş ve mevzuat gereği eksikliklerin giderilmesi için süre verilmiş olan denetimlere ait süre sonu denetimlerinin ise gerekli önlemler alınması kaydıyla tamamlanması sağlanacaktır.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Ecz. Harun KIZILAY Kurum Başkanı

Kaynak için tıklayınız


Facebookta paylaş Twitterda paylaş


Bu haberleri de okumak isteyebilirsiniz :

Okuyucu yorumları
Bu habere henüz yorum girilmemiştir.
Yorum yaz