Lipid düşürücü ilaçlarda önceki yıllara dönük kesintiler

lipid-dusurucu-ilaclarda-yapilan-onceki-yillara-donuk-kesintiler

İstanbul EO, Kurumun bu konuda göndermiş olduğu açıklamayı hatırlattı.


04 Ekim 2018 11:44

Lipid düşürücü ilaçlarla ilgili olarak önceki yıllara dönük olarak kesintilerin yapılması üzerine İstanbul Eczacı Odası (İEO) harekete geçti. Oda, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine bir yazı yazarak uygulamaya itiraz etti.

İEO, konuya açıklık getirilmesi için yapılan başvuruya Kurum'un yolladığı cevap yazısını hatırlattı.

SGK'ya yapılan başvuru yazısı şöyle:

"Bilindiği üzere 07.10.2016 tarih VC29850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında Sağlık Uygulama Tebliği'nin 4.2.28.A maddesinin üçüncü fıkrası; "(3) Tedaviye başlamaya esas olan ilk, uzman hekim raporunda, bu rapor Öncesi son 6 ay içinde, birinci fıkranın a, b ve c bentleri için en az bir hafta ara ile iki defa olmak üzere, yapılmış kan lipid düzeylerinin her ikisinde de yüksek olduğunu gösteren tetkik sonuçları belirtilir. Rapor süresi boyunca tetkik sonuçları değerlendirmeye alınmaz. Raporun yenilenmesinde lipid düzeyini gösteren yeni bir tetkik sonucu istenmez. Tedaviye uzun süre ara veren (6 ay ve daha uzun süre) hastalarda yeniden başlangıç kriterleri aranır. Bu ilaçlar uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir " şeklinde düzenlenmiştir.

İlgili hükümdeki “tedaviye 6 aylık ara verme süresi"nin başlangıcı ile ilgili oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla Türk Eczacılar Birliği tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan konuya açıklık getirilmesi talep edilmiş olup, Kurum tarafından iletilen cevabi yazıda,

“Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.2.28 numaralı "Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri" başlıklı maddesinde "A-Statinler (3) Tedaviye haşlamaya esas olan ilk uzman hekim raporunda, bu rapor öncesi son 6 ay içinde, birinci fıkranın a, b ve c bentleri için en az bir hafta ara ile iki defa olmak üzere, yapılmış kan lipid düzeylerinin her ikisinde de yüksek olduğunu gösteren tetkik sonuçları belirtilir. Rapor süresi boyunca tetkik sonuçları değerlendirmeye alınmaz. Raporun yenilenmesinde lipid düzeyini gösteren yeni bir tetkik sonucu istenmez (Ek: RG-07. 10.2016-29850/33-a md. Yürürlük: 15.10.2016) Tedaviye uzun süre ara veren (6 ay ve daha uzun süre) hastalarda yeniden başlangıç kriterleri aranır. Bu ilaçlar uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir " hükmü gereği ara verme durumunda (reçete tarihinden önceki 6 ay) başlangıç kriterini içeren yeni rapor düzenlenmesi gerekmekte olup, mevcut rapor ile kullanım hakkı bulunmamaktadır ” denilmektedir.

Yukarıdaki yazıda açıkça, tedaviye ara verilmesi durumunda “reçele tarihinden önceki 6 ay”ın esas alınacağının belirtilmiş olmasına rağmen ilgili reçetelerde önceki senelere dönük kesintilerin yapıldığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Söz konusu uygulamanın Kurumunuzun ilgili yazısı doğrultusunda düzenlenmesini ve sonucundan tarafımıza bilgi verilmesini saygılarımızla arz ederiz."


Facebookta paylaş Twitterda paylaş


Bu haberleri de okumak isteyebilirsiniz :

Okuyucu yorumları
Bu habere henüz yorum girilmemiştir.
Yorum yaz