İEO: Bu hak eczacıya emeklilik ikramiyesi değildir..

ieo-bu-hak-eczaciya-emeklilik-ikramiyesi-degildir

Yardımcı eczacılık sürelerini tamamlayan eczacıların ruhsat devri almaları


10 Ağustos 2020 13:55

Antalya Eczacı Odası, geçen ay İstanbul Eczacı Odası'na (İEO) bir yazı göndererek, yardımcı eczacılık sürelerini tamamlayan eczacıların eczane ruhsat devri almaları konusunda İEO Yönetim Kurulundan görüş talep etti.

Konuyu kendi arasında görüşen İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu, resmi görüşünü bir yazı ile Antalya Eczacı Odası'na iletti.

Serbest eczacılık uygulamaları açısından son derece önem taşıyan bir "özel hal" i açıklayan görüş yazısında;

" Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önceki haklara sahip olan eczacıların hak kaybı yaşamamaları için kısıtlamaya tabi olmamalarına bir defalık imkan tanınmıştır. Ancak, 2013 yılı öncesi eczacılara verilen hak; o eczacının eczane açması ve o eczacının adına eczane ruhsatı düzenlenmesine imkan veren bir haktır. Ruhsatı aldıktan bir süre sonra devir etmesi için veya emeklilik ikramiyesi olarak tanımlanan bir hak değildir. Ayrıca ruhsat alma sırasında tüm masraflar vc tüm işlemler bir eczacı tarafından yapılıp, ruhsat başka bir eczacının adına çıkıyorsa bu açıkça muvazaalı bir işlemdir."

ifadelerine yer verildi.

İstanbul Eczacı Odası'nın, Antalya Eczacı Odasına gönderdiği açıklama şöyle;

ANTALYA ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği gibi 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklerle amaçlanan, belirli bölgelerdeki eczane yoğunluğunun önüne geçilmesi, Türkiye’nin her yerindeki tüm vatandaşların rahatça ilaca erişiminin sağlanabilmesidir.

Kamuda görevli veya emekli olmuş, eczane eczacılığını fiilen bırakarak emekli olmuş, daha önce hiç eczane açmamış, eczane ruhsatı askıda olan veya özel sektörde çalışan eczacılara verilen bir defaya mahsus olmak üzere nüfus kriterine tabi olmadan eczane açabilme hakkı, yasa yürürlüğe girmeden önce eczacıların veya eczacılık fakültesi öğrencilerinin kazanılmış hakkıdır. Bu hakkı, ruhsatı devir etme hakkı olarak görmek ve kullanmak ise yasanın etrafından dolanmanın ötesinde son derece suiistimale açıktır.

İlgide kayıtlı yazınızda görüş talep ettiğiniz konuya yanıt vermeden önce muvazaa tanımına bakmak gereklidir. Hukukî anlamda “muvazaa” kavramı, irade ile beyan arasında salt üçüncü kişileri aldatmak yahut zarara uğratmak amacıyla birden fazla kişi tarafından bilerek ve isteyerek uygunsuzluk meydana getirilmesini ifade etmektedir. Yani bu şekilde yapılan eczane nakil ve devir işlemlerinde, masrafları ve İşlemleri eczane açma hakkı olmayan eczacı yapıyor ama ruhsat, hakkı olan eczacı adına çıkıyorsa bu işlem muvazaalıdır. Bu işlemlerin adının muvazaalı işlem mi, eczacı-eczacı ortaklığı mı, hülle mi olduğuna bakılmaksızın, bu işlemlerin yasaların etrafından dolanarak sistemin delinmesine ve yasanın çıkış amacım ortadan kaldırmaya neden olduğu açıktır.

Unutulmamalıdır ki, yasalar çıktığı günden İtibaren geçerlidir. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önceki haklara sahip olan eczacıların hak kaybı yaşamamaları için kısıtlamaya tabi olmamalarına bir defalık imkan tanınmıştır. Ancak, 2013 yılı öncesi eczacılara verilen hak; o eczacının eczane açması ve o eczacının adına eczane ruhsatı düzenlenmesine imkan veren bir haktır. Ruhsatı aldıktan bir süre sonra devir etmesi için veya emeklilik ikramiyesi olarak tanımlanan bir hak değildir. Ayrıca ruhsat alma sırasında tüm masraflar vc tüm işlemler bir eczacı tarafından yapılıp, ruhsat başka bir eczacının adına çıkıyorsa bu açıkça muvazaalı bir işlemdir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.

İEO Yönetim Kurulu Adına Ecz. Z. Cenap Sarıalioğlu


Facebookta paylaş Twitterda paylaş


Bu haberleri de okumak isteyebilirsiniz :

Okuyucu yorumları
Bu habere henüz yorum girilmemiştir.
Yorum yaz