Geri Ödeme Komisyonu kararlarının uygulaması..

geri-odeme-komisyonu-kararlarinin-uygulamasi-hakkinda

TEİS, SGK'nın son yaptığı düzenlemelere ilişkin açıklama yayınladı..


01 Ekim 2019 15:29

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), 12.09.2019 tarihli 2018/2. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu kararlarına istinaden yapılan düzenlemeler hakkında bir açıklama yaptı.

TEİS'in açıklaması şöyle;

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!!!

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün 12.09.2019 tarihli 2018/2. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu kararlarına istinaden yapılan düzenlemeler hakkındaki duyurusunun, 

Ğ; “ Tebliğin 4.2.2 numaralı maddesi kapsamında klozapin, olanzapin, risperidon, amisülpirid, ketiapin, ziprosidon, aripiprazol, zotepine, sertindol veya paliperidon içeren ürünler ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporları süresi sonuna dek geçerli olup bu rapora istinaden psikiyatri uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanacaktır.’’ bendinin şeklinde açıklandığı görülmektedir.

Bu bendin değerlendirmesinde;

Nöroloji Uzmanlarınca çıkarılan eski raporlara istinaden düzenlenen reçetelerin Psikiyatri uzman hekimlerince,

Psikiyatri hekimlerince çıkarılan raporlara istinaden düzenlenen reçetelerin tüm hekimlerce

yazılması hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bigilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

Kaynak için tıklayınız


Facebookta paylaş Twitterda paylaş


Bu haberleri de okumak isteyebilirsiniz :

Okuyucu yorumları
Bu habere henüz yorum girilmemiştir.
Yorum yaz