Fotokopisi de olsa, 5 yıl süreyle saklanmalıdır..

fotokopisi-de-olsa-5-yil-sureyle-saklanmalidir

TEİS kontrole tabi ilaç reçeteleriyle ilgili bir hatırlatma notu yayınladı.


12 Ekim 2017 15:35

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), kontrole tabi ilaçların reçetelerin saklanması konusunda gelen sorular üzerine bir hatırlatma notu yayınladı.

Yayınlanan notta;

"Eczanelerinizde karşıladığınız "Kontrole tabi ilaç" reçetelerden; sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden onay alınarak karşılanan reçeteler haricinde olan ve hastalar tarafından ödemesi yapılan reçetelerin sadece eczane yazılımlarına kayıtlarının yapılması yetmeyip, bahse konu satışın reçeteli yapıldığına destek teşkil etmesi amacıyla aslı veya fotokopisi de 5 yıl süreyle saklanmalıdır."  

TEİS'in açıklaması şöyle;

KONTROLE TABİ İLAÇLARIN REÇETELERİ HAKKINDA ÜYELERİMİZE BİLGİLENDİRME

Değerli Üyelerimiz,

Sizlerden gelen sorun ve sorular üzerine sendikamızca bilgi istediğiniz kontrole tabi ilaçların reçetelerin saklanması konusu hakkında aşağıdaki bilgilendirme ve hatırlatma yazısı hazırlanmış olup bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS YÖNETİM KURULU

Normal reçete ile verilmesi gereken kontrole tabi ilaçların reçetelerinin saklanması

Normal Reçete ile Verilmesi Gereken Kontrole Tabi İlaçların, reçete olmak şartıyla yapılan satışlarına ait reçetelerin kaydı elektronik ortamda saklanmakla ve İTS’ye bildirimi yapılmakla beraber talep edilmesi halinde ilgili kuruma sunulabilmesi adına ve aynı zamanda söz konusu ilacın reçete ile satışı yapıldığına destek teşkil etmesi amacıyla aslı veya fotokopisi olmak üzere eczanelerde saklanmalıdır.

Keza 14.03.2016 tarihli ve 2016/3 (31951) sayılı Kurum Genelgesinde geçen “…söz konusu ilaçlar eczanelerden “Normal Reçete” ile verilecek, reçetesiz satışları yapılmayacak, elektronik ortamda kayıtları tutulacak, İlaç Takip Sistemi’ne bildirim yapılacak, ayrıca sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden onay alınarak karşılanan reçeteler haricinde olan ve hastalar tarafından ödemesi yapılan ilaçların reçeteleri 5 yıl süre ile saklanacaktır.” hükmü ile de söz konusu ilaçların reçetelerinin saklanması hususu belirtilmiştir.

Eczacılar ve eczaneler hakkında yönetmeliğe göre

 Reçeteler üzerindeki işlemler

MADDE 30 – (1) Hazırlanan reçeteler, eczane mesul müdürü veya ikinci eczacı tarafından imzalanıp tarih konularak eczane kaşesi ile mühürlenir. Elektronik reçeteler bu hükmün dışındadır.

(2) Uyuşturucu ve psikotrop ilaçlara mahsus reçeteler hastaya geri verilmez. Bir nüshası eczanede saklanır. Kurum tarafından yapılacak düzenlemelere göre işlem yapılır.

(3) Normal reçete ile verilmesi gereken kontrole tâbi ilaçların reçeteli olmak kaydıyla elden yapılan satışlarında, eczanede mevcut reçete kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, ilaç takip sistemine kaydedilmesi ve kayıtların eczanede saklanması zorunludur.

Kaynak için tıklayınız


Facebookta paylaş Twitterda paylaş


Bu haberleri de okumak isteyebilirsiniz :

Okuyucu yorumları
Bu habere henüz yorum girilmemiştir.
Yorum yaz