Eczane teknisyenlerinin sertifika sınavları konusunda önemli açıklamalar

eczane-teknisyenlerinin-sertifika-sinavlari-konusunda-onemli-aciklamalar

Eczane teknisyenlerinin sınav ve sertifika yetkisi Mesleki Yeterlilik Kurumunda


01 Nisan 2020 09:08

Tüm Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TETD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güneş, eczane teknik destek hizmetleri elemanı (Seviye 5) olarak tanımlanan eczane teknisyenlerinin sertifika sınavlarına ilişkin düzenlemeler konusunda önemli bir açıklama yaptı..  

TETD Başkanı Osman Güneş'in açıklamaları;

Değerli Meslektaşlarım,

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun onayı ve izinleri ile Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye Eczacılar Birliği Oda Temsilciliklerinin katılımıyla oluşturulan çalıştay sonucu belirlenen eczane teknik destek elemanı seviye 5 ulusal standardı Meslek Yeterlilik Kurulunca 7 Mayıs 2019 tarih ve 30767 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. ( https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190507M1.pdf )

Eczane Teknik Destek elemanı olarak çalışacak olan kişilerin seviye 5 standardı eğitimini aldıktan sonra Mesleki Yeterlilik Kurulunca oluşturulan akredite sınav merkezince ölçme, değerlendirme, belgelendirme sınavına katılıp başarılı olanların yetki belgesi alacağı 2019 yılında Resmi Gazetede yayınlanan mesleki ulusal standart programının düzenlendiği kısımda belirtildiği üzere bu yetki Sağlık Bakanlığının değil Mesleki Yeterlilik Kuruluna aittir.

Sağlık Bakanlığı'nın bakışı..

Tarafımızca bu konu ile ilgili süreç şu şekilde işletilmiştir;

- Öncelikle Sağlık Bakanlığına tarafımızca dilekçeler verilerek resmi süreci başlatmış olmakla birlikte Sağlık Bakanlığı Meslek Hizmetleri Dairesinin tarafımızca verilen dilekçeye yasal süresi içerisinde vereceği cevap hala beklenmektedir.

Ancak Sağlık Bakanlığı Meslek Hizmetleri Dairesi ile 18.03.2020 tarihinde meslek hizmetleri yetkilileri ile dernek yetkilisi olarak bizzat görüşme bizzat tarafımca yapılmış ve bu görüşmede yetkinin Mesleki Yeterlilik Kurulunda olduğunu, bu standardın belirlenmesinde icabet ettiklerini ancak bir taraftan üniversitelerde okuyan eczane destek hizmetleri 2 yıllık ön lisans programlarındaki mezun olan öğrencilerin seviye 5 derslerini aldıklarını, bunların MYK tarafından ölçme değerlendirme sınavına tabi tutulmaları gerektiğini, bu kişilerin mezun olduğunda işsiz kalmamaları yönünde belgesiz çalışanlara bir tepki oluştuğunu, bizzat yetkili kişilerin söyleminden duymuş bulunmaktayım.

Yetkili kişi tarafından “Sizler çalışanlar seviye 5 standardındaki eğitimi almadığınızdan bizim bu eğitim gerçekleşmeden kabul etmemiz yönünde resmi cevap vermemizi beklemeyin” şeklinde tarafıma gayri resmi görüş açıklaması yaptılar.

- Bunun üzerine meslektaşlarımızın ve hâlihazırda çalışanların para cezası ile veya hapis cezası ile karşılaşmaması için öncelikle kamu hukuku konusunda uzman kişilere ve bu konuda bilgi sahibi donanımlı akademisyenler ve avukatlarla görüşmeler gerçekleştirdim. Mevcut mevzuatların incelenmesi ile uzman ve saygın görüşlerini aldığım üstatların bilgilendirmesine göre söz konusu duyuruyu yapmak elzem hale gelmiştir.

Ne yapmak gerekiyor?

Uzman görüşleri nezdinde öncelikle bu haklarımızı çalışanlarımızın elde edebilmek için mesleğimizle ilgili kurulan dernekler olsun, federasyonlar olsun kişisel birtakım husumetleri geride bırakıp ivedilikle çalışanlarımızın mağduriyetlerini, tazminat almadan işten çıkarılmalarını önlemek için sırasıyla aşağıdaki hususları yerine getirmemiz gerektiği yönünde fikir birliğine ulaşılmıştır;

1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen seviye 5 ulusal standardındaki eğitimleri, çalışan meslektaşlarımızın uzaktan eğitimle Mesleki Yeterlilik Kurulunca uygun görülen eğitim ve müfredat ve programına katılıp eğitim aldıklarına dair öncelikle belgeyi almaları söz konusu yasal hakkın kazanılmasında aranan temel şarttır.

  2. Ayrıca mesleki Yeterlilik Kurulunca uygun görülen Seviye 5 eğitiminden alınan belgeyi yüksekokul mezunlarıyla aynı eğitimi alma hakkına sahip olacağımızdan Mesleki Yeterlilik Kurulunca oluşturulan ölçme değerlendirme sonucu başarılı olanlara verilen belge Resmi Gazetede 15/7/2018 tarih - 30479 sayılı karar itibari ile bize tanınan anayasal haktır.

Bazı dernek ve federasyonalar arkadaşlarımız mevcut çalışan arkadaşlarımızın mağduriyetlerini düşünerek hareket etmeyip âdeta Sağlık Bakanlığında meslek dairesinden bu yetkinin alınıp Mesleki Yeterlilik Kuruluna verilmesi Sağlık Bakanlığındaki bir iki kişinin tepkisel söylemi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine karşı gelecek şekilde adeta arkadaşlarımızın zamanında süresinde eğitim alıp belge almaya hak kazanma sürecini çeşitli söylemlerle engellemektedir.

Lütfen çalışanlarımızın Mesleki Yeterlilik Kuruluna verilen bu yetkilerle kanuni mevzuat çerçevesindeki hakkımızı elde edelim. Bu konuda idare hukuku uzmanları avukatları Sağlık Bakanlığının diğer yetkilileri aynı düşünce içerisindedir.

Sayın meslektaşlarımız unutulmamalıdır ki, Sağlık Bakanlığı Meslek Hizmetleri Dairesi sınav yetkisinin mesleki yeterlilik kuruluna verilmesi yönünde baskın görüşe sahiptirler. Bizler mesleğimizde başarılı olan bu konuda halkımıza hizmet veren ve yıllarını deneyimini tecrübesini bulunduğu çalıştığı bölgede ispat eden sevilen sayılan kişileriz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin eğitimi

Bu başarılarımız göz önünde bulundurulmayıp 40-50 bin deneyimli ve tecrübeli çalışanımızın mesleği, deneyimi, tecrübesi bazı kişilerce-kuruluşlarca küçümsenmekte ve onurlu meslektaşlarımızın haklarının Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mesleki Yeterlilik Kuruluna bu yetkinin verilmesi Sağlık Bilimleri Üniversitesinin ulusal standarttaki eğitim eksikliğini giderme projesine karşı olanlar rahatsızlık içindedir. Biz öncelikle eğitimimizi alacağız ve sınava girmeyi aldığımız eğitim belgesi ile hak etmiş bulunacağız.

Durum böyle iken öncelikle ulusal standarttaki Sağlık Bilimleri Üniversitesinin düzenlemiş olduğu eğitimi çalışanlar olarak almak siz meslektaşlarıma avantaj kazandıracaktır. Eğitimi aldığımıza dair devlet üniversitesinden verilen resmi belge ile sınava girme hakkını elde ederek ve mağduriyetimizi giderme çabasında olmamız yasal hak arayışımızda inanıyorum ki bizi haklı konumuna yükseltecektir.

Dikkatle belirtmek isteyeceğimiz bir diğer husus şudur ki;

Türkiye Eczacılar Birliği Merkez heyetinin 13565 sayılı merkez heyeti kararında ölçme ve değerlendirme ve sınav yetkisinin Mesleki Yeterlilik Kurulunda olduğu açıktır.

Ayrıca Mesleki Yeterlilik Kuruluna vermiş olduğumuz dilekçelerde meslektaşlarımızın eğitim almaları eğitimin sonunda sınava gireceklere sınava ilişkin belgelendirme yetkisinin Sağlık Bakanlığında mı Mesleki Yeterlilik Kurumunda mı olduğu tartışmasında da bu yetkinin Cumhurbaşkanlığı 4 No’lu kararnamesi ile Mesleki Yeterlilik Kuruluna verildiği Resmi Gazete yayınlandığı yazılarda açıktır.

Yasal destek

Yasal olan hakka ulaşmamıza herhangi bir kurum veya makamın engel olması halinde tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı açıkça belirtmeyi mesleki sorumluluk bilmekteyiz. Bu sebeple, 25.03.2020 tarihinde Ankara Barosu’na kayıtlı Av. Elife UĞUR ve Av. Metin ÖRNEK derneğimizin tüzel kişiliğinin avukatlığını üstlenmesi konusunda taraflarca avukatlık sözleşmesi yapılmıştır. Sürecin hem idari hem yargısal takipçisi olduğumuzu siz değerli meslektaşlarımıza bildiririz.

Osman Güneş / Tüm Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı http://tetd.org.tr/

Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun yazısı için tıklayınız


Facebookta paylaş Twitterda paylaş


Bu haberleri de okumak isteyebilirsiniz :

Okuyucu yorumları
Bu habere henüz yorum girilmemiştir.
Yorum yaz