Eczacılar davayı kazandı.. "Denetim yetkisi, eczaneye gelmeden önceki dönemi kapsar.."

eczacilar-davayi-kazandi-denetim-yetkisi-eczaneye-gelmeden-onceki-donemi-kapsar

İstanbul Eczacı Odası, eczanelerin işletme kaydı yönünden denetimi konusunda,Tarım Bakanlığı aleyhine açtığı davayı kazandı.


10 Kasım 2017 18:58

İstanbul Eczacı Odası (İEO), takviye edici gıda, bebek maması v.b. gıdaların satışını yapan eczanelerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından denetlenmesi ve işletme kaydının yapılmak istenmesi üzerine, Bakanlık aleyhine açtığı davayı kazandı.

Daha önce çeşitli Tarım İl Müdürlüklerinin yaptığı denetimler ve kestiği cezalar için, çeşitli odalar ve eczacılar çok sayıda dava açmışlar ve cezaların iptali ve işlemin hukuka aykırı olduğu yolunda kararlar çıkarmışlardı.

Doğrudan Tarım Bakanlığını mahkemeye verdi

Ancak bu kararlara rağmen çeşitli illerde Tarım İl Müdürlükleri eczane denetimlerini sürdürdüler. Bunun üzerine İstanbul Eczacı Odası, geçtiğimiz 27 Temmuz'da bu kez doğrudan Bakanlığı mahkemeye verdi.  

Ankara 3. İdare Mahkemesinde görülen davada, Mahkeme eczanelerin, takviye edici gıda, bebek maması v.b. gıdaların satışım yapmaları halinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kayıt altına alınmalarına ve resmi kontrollerinin yapılmasına ilişkin işlemleri hukuka uygun bulmadı.

Kararda yer alan gerekçe aslında bütün olayı çok net olarak açıklıyordu. Kararda "Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte gıda takviyelerinin tanımının yapıldığı, Bakanlığın kontrol ve kayıt işlemlerinin takviye edici gıdaların eczanelere satış amacıyla gelmesinden önceki dönemi kapsadığı" vurgulanıyordu.

Mahkeme kararının ilgili bölümü şöyle:

"Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden; eczane açma ruhsatnamesi verilen eczanelerin faaliyet göstermesi için başkaca bir kurumdan kayıt veya onay belgesi alma gerekliliklerinin olmadığı. Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte gıda takviyelerinin tanımının yapıldığı, Bakanlığın kontrol ve kayıt işlemlerinin takviye edici gıdaların eczanelere satış amacıyla gelmesinden önceki dönemi kapsadığı, nitekim anılan Yönetmeliğin 42. maddesinde de eczanelerde ilgili makamlardan ruhsat ve izin almış gıda takviyelerinin satışının yapılabileceğinin düzenlendiği görüldüğünden; tabi olduğu mevzuat gereği başka bir kurumdan ruhsat ve onay belgesi alma zorunluluğu olmayan ve eczacılık faaliyeti yanında gıda takviyeleri satımı yapabilecekleri de düzenlenen eczanelerin, takviye edici gıda, bebek maması v.b. gıdaların satışım yapmaları halinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kayıt altına alınmalarına ve resmi kontrollerinin yapılmasına ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır."

İstanbul Eczacı Odası'nın duyurusu şöyle:

Gıda İşletme Kayıt Belgesi ve Bakanlık Denetimleri Hakkında Açtığımız Davayı Kazandık!

Bilindiği üzere İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, ilgili Bakanlıkça ruhsatlandırılmış takviye edici gıdaların satışını yapan eczanelerimizin kayıt edilmesi ve denetlenmesi yönünde işlem yapmaktaydı.

Bu uygulamaya karşı İstanbul Valiliği'ne karşı açtığımız davada lehimize kesinleşen mahkeme kararına rağmen Bakanlık eczanelerimizi denetlemeye ve işletme kayıt belgesi istemeye devam etmiş, gıda işletme kaydı olmayan eczanelerimize idari para cezaları dahi vermiştir.

Bakanlığın yazılı talebimizi de reddetmesinin ardından, 25 Temmuz 2017 tarihinde, Bakanlığa açtığımız iptal davasının bilgisini sizlerle paylaşmış ve meslektaşlarımız için olumlu sonuç elde edene kadar konunun takipçisi olmayı sürdüreceğimizi duyurmuştuk.

İki yılı aşkın bir süredir devam eden mücadelemiz 1 Kasım 2017 tarihli mahkeme kararı ile hukuk zaferine dönüşmüştür.

Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin 2017/1459 esas sayılı kararında "Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte gıda takviyelerinin tanımının yapıldığı, Bakanlığın kontrol ve kayıt işlemlerinin takviye edici gıdaların eczanelere satış amacıyla gelmesinden önceki dönemi kapsadığı" gerekçesi ile dava konusu işlem hukuka uygun bulunmayarak iptal edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak meslektaşlarımızın bireysel çabalarında yanlarında olmamızın yanısıra Oda kurumsal kimliğimiz ile de dahil olduğumuz sürecin lehimize sonuçlanmasının gururunu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız.

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu

  Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin 2017/1459 esas sayılı kararı için tıklayınız.

Kaynak için tıklayınız


Facebookta paylaş Twitterda paylaş


Bu haberleri de okumak isteyebilirsiniz :

Okuyucu yorumları
Bu habere henüz yorum girilmemiştir.
Yorum yaz