Tabela yoklama tutanağına düşülmesi gereken şerh..

belediyelerin-tabela-yoklama-tutanagina-dusulmesi-gereken-serh

Bursa Eczacı Odası'nın tabela yoklama tutanakları konusundaki önemli uyarısı.


06 Eylül 2019 10:43

Eczacılar ile belediyeler arasındaki "tabela vergisi" çekişmesi bitmiyor. Eczanelerin adını gösteren tabelalar ve "E" logolardan  vergi alınamayacağı yönünde çok sayıda mahkeme kararı var. Ay geçmiyor ki bir Eczacı Odası bu konuda kazandığı bir mahkeme kararını duyurmasın. İstanbul, Ankara, Bursa ve diğerleri. Ne var ki, kimi belediyeler bu mahkeme kararlarını görmezden geliyorlar ve çeşitli belediyelerde odaların açtığı davalar devam ediyor.

Bu arada Bursa Eczacı Odası belediye memurlarının düzenledikleri tabela tespit tutanaklarına ilişkin önemli bir ayrıntı konusunda duyuru yaptı.

Mahkeme kararlarının ana fikri "Eczane adını gösterir tabela ile 'E' logoların reklam ve ilan amacı taşımadığı, bir yasal zorunluluk olduğu, bu nedenle ilan ve reklam vergisi alınamayacağı" yönünde.

Bu nedenle belediye memurlarının eczanelere gelerek düzenledikleri yoklama tutanaklarında, tabela içeriğinin açıkça belirtilmesi, yani söz konusu tabelaların yasa gereği konular eczane adını gösterir tabelalar olduğu kaydedilmesi gerekiyor.

Bursa Eczacı Odası yoklama tutanağını düzenleyenler tarafından bu taleplerinin kabul görmemesi halinde ise yoklama tutanağının altına bu durumun şerh olarak düşülmesi gerektiğine dikkati çekiyor.

Bursa Eczacı Odası'nın duyurusu şöyle;

Eczane Adını Gösterir Tabelalar ile E Logolardan Alınan Vergiler Hakkında

Önceki duyurularımızda belirtildiği üzere, Eczane adını gösterir tabelalar ile “E” logolardan ilan ve reklam vergisi alınmaması için, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na karşı açılan davanın Odamız lehine sonuçlandığı, Bursa 1. Vergi Mahkemesinin 2017/588 E. 13.03.2018 tarih ve 2018/485 sayılı kesinleşmiş kararında; eczaneler tarafından kullanılan ve bireylerin eczaneler tarafından sunulan sağlık hizmetlerinden kolay ve etkin şekilde yararlanabilmesini amaçlayan ECZANE ADINI GÖSTERİR TABELA ile “E” logoların kullanımının zorunlu olduğu ve bunların reklam ve ilan amacı taşımadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı belirtilerek davanın kabulüne, dava konusu Bursa Büyükşehir Belediyesi işleminin iptaline karar verilmiştir.

Ancak, bazı ilçe belediye başkanlıkları, özellikle dava açma hazırlığı içerisinde olduğumuz Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından eczanelerde bulunan tabelalarla ilgili Yoklama Tutanakları düzenlenerek tespit yapıldığı görülmektedir.

Odamıza ulaşan bir kısım Yoklama Tutanaklarında, ölçülerin belirtildiği, tabela içeriği yazıların belirtilmediği görülmektedir.

Yukarıda belirtildiği gibi Mahkeme kararında, Eczane adını gösterir tabela ile “E” logoların reklam ve ilan amacı taşımadığı bu nedenle ilan ve reklam vergisi alınamayacağı belirtildiği dikkate alınarak, eczacıların yapılan bu tespitler sonucu tutulan Yoklama Tutanaklarına tabela içeriklerini de ( …… Eczanesi gibi) yazdırmaları, Yoklama Tutanağını düzenleyenler tarafından bu taleplerinin kabul görmemesi halinde ise Yoklama Tutanağının altına bunları şerh olarak düşerek tutanağı bu şekilde imzalamaları uygun olacaktır. Eczacılarımıza duyurulur.   

Kaynak için tıklayınız


Facebookta paylaş Twitterda paylaş


Bu haberleri de okumak isteyebilirsiniz :

Okuyucu yorumları
Bu habere henüz yorum girilmemiştir.
Yorum yaz