TEİS; İkinci eczacı uygulamasında sorun var..

2-eczaci-uygulamasinda-sorun-var

TEİS, 2. eczacının nöbetlerdeki durumu konusunu TİTCK'ya taşıdı.


08 Mart 2018 12:56

İkinci eczacı uygulamasının getirdiği sorunlar zaman içinde ortaya çıkıyor. Bu sorunlardan birisi de ikinci eczacıların nöbetlerdeki durumu.  

Yönetmeliğe göre  eczanenin hizmet verdiği saatler içinde ikinci ve yardımcı eczacıların eczanede bilfiil bulunması zorunlu. Bu zorunluluk nöbetleri de kapsıyor.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), ikinci eczacı ve yardımcı eczacıların iş kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine de tabi olduğunu ve bu uygulamanın ikinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştıran eczacıları ağır yükümlülükler altına soktuğunu belirterek Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na (TİTCK) başvurdu.

TEİS, TİTCK'ya yaptığı başvuruda, mevzuatın; "Nöbetlerde mesul müdür eczacının veya görev verdiği ikinci eczacının ya da yardımcı eczacının eczanede bulunması yeterlidir." şeklinde düzenlenmesi gerektiğini savundu.

TEİS'in, TİTCK'ya yaptığı başvuru şöyle;

Konu: İkinci eczacı çalıştırılmasında yaşanan sorunlar hakkında

Bilindiği üzere uygulamaya yeni giren ikinci eczacı ve yardımcı eczacı uygulaması iş hayatında karşılaşılan durumlar ve uygulamalar nedeniyle baz sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Bu sorunlardan biri de Yönetmeliğin 14. Maddesine göre  eczanenin hizmet verdiği saatler içinde ikinci ve yardımcı eczacıların eczanede bilfiil bulunması zorunluluğudur.

Şöyle ki; mevcut yasal düzenlemeye göre yapılan denetimlerde normal mesai dışında gece ve pazar nöbetlerinde de ikinci eczacı ve yardımcı eczacıların nöbet süresi boyunca eczanede bilfiil bulunması istenmekte, nöbet ertesinde de aynı şekilde mesaiye devam etmeleri beklenmektedir. İkinci eczacı ve yardımcı eczacıların iş kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine de tabi olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu uygulamanın ikinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştıran üye ve meslektaşlarımızı ağır yaptırımlarla karşı karşıya getirebilecektir.

Bu yüzden Yönetmeliğin 14. maddesinin 1. fıkrasının ;

“Eczanenin hizmet verdiği mesai saatleri içinde mesul müdür eczacı, varsa ikinci eczacı ve yardımcı eczacıların görevi başında bilfiil bulunması gerekir. Nöbetlerde mesul müdür eczacının veya görev verdiği ikinci eczacının ya da yardımcı eczacının eczanede bulunması yeterlidir.

Şeklinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan; 12.04.2014 tarihinde yayınlanan yönetmeliğin 16. maddesine göre ikinci eczacı çalıştırılmasına ilişkin meblağ aradan geçen 4 yıllık süreye rağmen güncellenmemiştir. Eczaneler Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesi;

“Yıllık Katma Değer Vergisi hariç üç milyon Türk Lirası ve üzerinde ciro yapan serbest eczanelerde ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur. Belirtilen meblağa eklenen her iki milyon Türk Lirası tutarındaki ciro için bir eczacı daha çalıştırılması gerekir. Bu rakam Kurum tarafından her yıl Türk Eczacıları Birliğinin de görüşü alınarak güncellenir ve ilân edilir. Ciro bilgileri Türk Eczacıları Birliği tarafından her yıl nisan ayı içerisinde Kuruma gönderilir.”

Şeklinde olup ilaç fiyatlarındaki son 4 yıllık artış göz önünde bulundurularak 3 milyon ve 2 milyon TL olarak belirtilen ciro rakamlarının ilaç fiyatları artışı oranında arttırılarak revize edilmesine gerek duyulmaktadır.

Kurumunuzca bu iki konuda gerekli düzenlemenin yapılarak üye ve meslektaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten Saydan / TEİS Genel Başkanı

Kaynak için tıklayınız


Facebookta paylaş Twitterda paylaş


Bu haberleri de okumak isteyebilirsiniz :

Okuyucu yorumları
Bu habere henüz yorum girilmemiştir.
Yorum yaz