Uzak Doğu'nun gizemli eczaneleri


Şanghay'da geleneksel bir Çin eczanesi
Çin'deki geleneksel tıp, ilkel toplumlardan bu yana deneme yanılma yolu ile oluşan birikimin sonucu. Bu deneme yanılma metodu bir tür ilkel klinik deney yerine geçti.