Eczane teknikeri ve teknisyeni konusunda bilinmeyenler..


Bir eczane teknikerinin görev tanımını hangi yönetmelik düzenlemiştir?

Bu konuyu 22 Mayıs 2014 Tarihli ve 29007 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan "Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik" tarif etmiştir.