Eczacılık Andı
Eczacılık mesleği üyeleri arasına katıldığım bu andan itibaren,
hayatımı insanlık hizmetine vakfedeceğime,
sanatımı hakkaniyetle icra edeceğime ve bilgilerimi insanlık aleyhinde kullanmayacağıma,
mesleğim dolayısı ile öğrendiğim sırları saklayacağıma,
hastanın sağlığını baş kaygım olarak telakki edeceğime,
meslektaşlarıma saygı göstereceğime,
düşkünleri her hususta gözeteceğime ve onlara yardım edeceğime,
din, milliyet, ırk, parti ve sosyal sınıf farklarının vazifemle vicdanım arasına girmesine müsaade etmeyeceğime,
hocalarıma karşı hürmet ve minnettarlığı ömrüm boyunca muhafaza edeceğime,
namusum ve vicdanım üzerine and içerim.