Ana Fikir
Her yayının bir ana fikri vardır..

Bunu en kısa yoldan söylemek istersek "Ana fikrimiz, eczacıların sesinin biraz daha duyulur olmasını sağlamaktır.." diyebiliriz. Önce mesleki konularda, sonra diğer toplumsal konularda..

Ana fikrimizi biraz daha geniş bir anlatımla;
"Eczacının gündemindeki konuların yaygın bir platformda konuşulmasına, olayların tabandaki yansımalarının duyurulmasına, sektörün yönlenmesinde eczacıların daha çok pay sahibi olmasına, katkı sağlamaktır."
şeklinde tanımlayabiliriz.

Sektörü veya toplumun genelini ilgilendiren her türlü bilginin açıkça ve serbestçe dağılımına katkıda bulunmak da, bir başka tanım olabilir..