Günceleştirmenin gerekçesi..!

guncelestirmenin-gerekcesi

Eczanelerde Bulundurulması Zorunlu Tıbbi Malzeme Listesinin güncellenme nedeni..


15 Haziran 2017   01:17

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 12.06.2017 tarihinde Eczanelerde Bulundurulması Zorunlu Tıbbi Malzeme Listesi'ni güncelledi.

Güncellemenin gerekçesi  Eczanelerde Bulundurulması Zorunlu Tıbbi Malzemeler listesinde yer alan "sonda" nın sağlık meslek mensupları tarafından uygulanması gereken cihazlar arasında yer almasıydı.

"Sonda" eczanede bulundurulması zorunlu ilaçlar listesinden çıkarıldı ve listenin güncellendiği TİTCK tarafından duyuruldu.

TİTCK güncellemeyi web sitesinden duyurmanın yanı sıra, güncellemenin gerekçesini de bir yazı ile Türk Eczacıları Birliği'ne (TEB) bildirdi.

TEB de güncellemeden 2 gün sonra, TİTCK'nın bu yazısını yayınladı.

TEB'in duyurusu şöyle:  

Birliğimize Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından iletilen 12.06.2017, tarih ve 126719 sayılı yazı ile,

12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik"in Eczanelerde bulundurulması mecburi ürünler başlıklı 44 üncü maddesinin"(1) Eczanelerde bulundurulması mecburi olan ilaç, tıbbi madde ve malzemeler Kurumca iki yılda bir hazırlanacak liste ile belirlenir. Listede belirlenenlerin piyasada bulunduğu sürece her eczanede bulunması mecburidir. Bu hususlara riayet etmeyen eczacılar hakkında il sağlık müdürlüğünce Kanunun 45 inci maddesi doğrultusunda işlem yapılır." hükmünde olduğu,

15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği"nin "İstisnai hükümler" başlıklı 33. maddesinin 1.fıkrasında yer alan "(1) İlaçların uygulanmasında kullanılan cihazlar hariç olmak üzere münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gereken cihazların eczanede satışı yapılamaz. Bunun dışındaki cihazlar herhangi bir yetki veya izin aranmaksızın eczanelerde satılabilir." hükmü gereği sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gereken cihazların eczanelerde satışının yapılamadığı bildirilmekte olup,

Eczanelerde Bulundurulması Zorunlu Tıbbi Malzemeler başlığı altında bulunan "Sonda (kadın erkek en az 3 değişik numara)" sağlık meslek mensupları tarafından uygulanması gereken cihazlar arasında yer aldığından eczanede bulundurulması zorunlu ilaçlar listesinden çıkarılarak söz konusu listenin güncellendiği,

Yapılacak denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması için listede adı geçen ürünlerin eczanelerde bulundurulması gerektiği ifade edilmektedir.

Kurum yazısı ve eki, ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY Genel Sekreter

Kurum yazısı ve eki için tıklayınız.

Kaynak için tıklayınız


Facebookta paylaş Twitterda paylaş


Bu haberleri de okumak isteyebilirsiniz :

Okuyucu yorumları
Bu habere henüz yorum girilmemiştir.
Yorum yaz