Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine ek yapıldı..

eczacilikta-uzmanlik-egitimi-yonetmeligine-ek-yapildi

Uzmanlık eğitimi yönetmeliğine yapılan ek ile YÖK'ün İngilizce sınavı da geçerli oldu.


18 Haziran 2017   12:27

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Değişiklik 18 Haziran 2017 tarih ve 30100 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmelikteki; "yabancı dil yeterliliği için İngilizce dilinden Bakanlık tarafından yapılan sınav" cümlesinde, Bakanlığın yanına "veya YÖK" kelimeleri eklendi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), yapılan değişikliği yayınladı.

TEİS'in açıklaması şöyle:

ECZACILIKTA UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki “Bakanlık” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya YÖK” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin tarihi ve sayısı: (21/10/2016-29864)

MADDENİN YENİ HALİ:

Uzmanlık eğitimine giriş sınavı

MADDE 12 – (1) EUS yılda bir defa olmak üzere ÖSYM tarafından yarışma esasına dayanan mesleki bilgi sınavı şeklinde yapılır.

(2) EUS sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ile Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerindeki koşulları sağlayan eczacı olma şartı aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce dilinden Bakanlık veya YÖK tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında EUS’a başvuru tarihi dikkate alınır.

Yönetmeliğin tamamı için tıklayınız

Kaynak için tıklayınız


Facebookta paylaş Twitterda paylaş


Bu haberleri de okumak isteyebilirsiniz :

Okuyucu yorumları
Bu habere henüz yorum girilmemiştir.
Yorum yaz